Uvolněný uhelný plyn metan z podzemních uhelných dolů tvoří ve spojení se vzduchem vysoce výbušnou směs. Tento důlní plyn představuje hrozbu nejen pro horníky, je také velkým přispěvatelem ke globálnímu oteplování, když se uvolňuje do atmosféry.

Jak to funguje?

V současné době většina velkých podzemních dolů těžby černého uhlí potenciálně obsahuje metan z uhelného dolu. Tento uhelný plyn může být efektivně využit pro výrobu energie a tepla pomocí kogeneračních jednotek.

Náhlé změny ve složení CMG však kladou na motor větší nároky. INNIO nabízí speciální systém míchání plynu a řízení motoru, který umožňuje efektivní využití tohoto plynu na minimální koncentraci CH4 – pouze 25%.

Vyrobená energie může být použita v uhelném dole pro vlastní spotřebu nebo může být vyvedena do veřejné energetické distribuční sítě. Tepelná energie může být použita pro vytápění na místě nebo může být odváděna např. do systému dálkového vytápění.

Schéma uhelného plynu s využitím kogenerační jednotky Jenbacher

Vlastnosti a výhody:

  • Zvýšená bezpečnost pracovníků díky instalaci systému sání plynu
  • Zmírnění skleníkového efektu způsobené metanem
  • Možné ekonomické využití uhlíku
  • Tržby za výrobu energie a tepla při dodávce do veřejné sítě
  • Hladký provoz i přes kolísání tlaku plynu a složení metanu
  • Celková účinnost až 90%, v kombinaci tepla a elektřiny a až 43,5% v samotné výrobě elektrické energie
  • Zatížení z 0 na 100% je dosaženo během 10 minut.
  • Kompaktní modulární jednotky s nízkými nároky na plochu
  • Konstrukční řešení a podpora pro úpravu plynu v případě potřeby
  • Nízký obsah NOx ze spalování (DLE-Dry Low Emissions)