Rayo Engineering s.r.o. je zkušený poskytovatel efektivních služeb v oblasti elektroenergetiky a teplárenství. Specializuje se na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) při které užívá kogenerační zdroje značky INNIO Jenbacher.

služby nabízené Rayo engineering

Zpracování projektové dokumentace

Posouzení realizovatelnosti projektu

Odhad doby návratnosti vynaložených investic

zajištění financování projektu

komplexní dodávky technologií

servis v době záruky i po záruce

smluvní dohled a monitoring

výstavba a provoz distribučních sítí nn a vn

V roce 2020 Rayo Engineering podepsala smlouvu o obchodním a projektovém zastoupení společnosti INNIO Jenbacher pro nové plynové motory pro Českou a Slovenskou republiku.

Společnost INNIO Jenbacher je světovým lídrem v oblasti plynových motorů, generátorových agregátů a kogeneračních jednotek pro výrobu energie. Plynové motory od INNIO disponují výkonem v rozsahu od 200 kW do 10 MW a využívají jak zemní plyn, tak i další různé plyny včetně bio plynu, skládkového plynu, splaškového plynu, syntetických plynů a vodíku.

TECHNOLOGICKÁ INOVACE MOTORŮ JENBACHER

Technologická inovace kogeneračních motorů Jenbacher

Rayo Engineering je součástí holdingu Rayo – www.rayo.cz