Skládkový plyn vznikající při rozkladu organických látek sestává z metanu, oxidu uhličitého a dusíku. Řízený sběr a spalování tohoto problémového plynu je nezbytným krokem v moderním provozu a rekultivaci skládky

Jak to funguje?

Komunální odpad obsahuje asi 150 až 250 kg organického uhlíku na tunu. Tyto látky jsou biologicky rozložitelné a mikroorganismy jsou přeměňovány na skládkový plyn. Stabilní anaerobní fermentace metanu začíná jeden až dva roky po uložení odpadu na skládku.

Do tělesa skládky jsou vyvrtány perforované trubky a propojeny potrubním systémem. Použitím dmychadla se plyn nasává ze skládky, stlačuje, suší a plní do plynového motoru. Ve většině případů se generovaná elektrická energie odvádí do veřejné distribuční sítě. Protože ve většině případů neexistuje žádný odběratel tepelného výkonu, může by být tepelná energie přeměněna na další elektrickou energii.

Schéma skládkového plynu s užitím kogenerační jednotky

Vlastnosti a výhody:

  • Zmírnění skleníkového efektu způsobené metanem
  • Možné ekonomické využití uhlíku
  • Tržby za výrobu energie při dodávce do veřejné sítě
  • Alternativní likvidace problémového plynu při současném využití jako zdroje energie
  • Kontejnerové řešení od INNIO Jenbacher se snadno pohybuje a přizpůsobuje měnící se kapacitě projektu
  • Hladký provoz i přes nízkou výhřevnost a kolísání složení plynu a tlaku
  • Standardní elektrická účinnost až 42% a až 90% v případě KVET
  • Integrované řešení pro regulaci emisí CL.AIR vyhovuje normám specifickým pro danou zemi