Rostoucí náklady energií a vysoká poptávka po energii jsou hlavními výzvami pro ocelářský průmysl. Plyny vytvořené „zdarma“ jako vedlejší produkty během výrobních procesů oceli slouží jako atraktivní volba pro efektivní výrobu energie.

Kromě ekonomického přínosu, které tyto plyny poskytují pro ocelářský průmysl, jejich použití jako paliva snižuje průmyslové emise CO2 a šetří přírodní zdroje energieINNIO nabízí speciálně upravené plynové motory Jenbacher, které efektivně využívají tři různé ocelové plyny – koksový plyn, vysokopecní plyn a konvertorový plyn – a zároveň řídí různé složení plynů.

Využití kogenerace v ocelářském průmyslu

Vlastnosti a výhody:

  • Alternativní likvidace problémového plynu při současném využití jako zdroje energie
  • Snížení nákladů na energii a větší předvídatelnost
  • Účinné a ekonomické kombinované zásobování teplem a elektřinou
  • Vysoká elektrická účinnost ve srovnání s jinými technologiemi výroby energie (např. parní nebo plynové turbíny)
  • Plný výkon již za 10 minut
  • Značně nižší tlak plynu
  • Snížení skleníkového efektu
  • Dlouhé intervaly mezi generálními opravami díky jednoduché a kvalitní konstrukci