Kombinované systémy chlazení, tepla a elektřiny (CCHP), také nazývané trigenerace, jsou systémy s kombinací kogeneračních zařízení a absorpčních chladičů.

Jak to funguje?

Kombinace kogenerační jednotky s absorpčním chladicím systémem umožňuje využití sezónního přebytečného tepla pro chlazení. Horká voda z chladicího okruhu kogenerační jednotky slouží jako hnací energie pro absorpční chladič.

Kogenerační jednotky INNIO Jenbacher nabízejí vynikající řešení pro vytváření klimatizace a / nebo chlazení a nabízí tak vysokou účinnost a nízké emise. Absorpční chladiče poskytují ekonomickou a ekologickou alternativu ke konvenčnímu chlazení s kompresními chladiči. Kombinace těchto dvou prvků umožňuje vynikající celkovou spotřebu paliva, odstranění HCFC / CFC (hydro-chloro-fluoro-karbony a chloro-fluoro-karbony) chladiv a snížení celkových emisí do ovzduší.

Schéma trigenerace

Vlastnosti a výhody:

  • Absorpční systémy pro klimatizaci jsou mnohem účinnější a hospodárnější v produkci emisí NOx ve srovnání s konvenční technologií chlazení
  • Při práci s teplem používá trigenerace relativně levnou „nadbytečnou energii“
  • Vyrobená elektřina může být odváděna do veřejné distribuční sítě nebo použita k pokrytí vlastní spotřeby
  • V chladných ročních obdobích lze teplo využít k pokrytí požadavků na vytápění
  • Jednoduchá, vysoce kvalitní konstrukce bez pohyblivých částí umožňuje nízké náklady na údržbu a dlouhé intervaly mezi generálními opravami
  • Provoz není hlučný
  • K dispozici je duální palivo
  • Nízké provozní náklady
  • Použití vody jako chladiva eliminuje použití látek poškozujících ozonovou vrstvu