V těchto dnech každý mluví o udržitelné energii, ale činy hovoří hlasitěji než slova. Díky fermentaci organického odpadu mohou kogenerační jednotky INNIO Jenbacher bioplyn přetvářet v teplo a energii.

Schéma biplynové stanice s kogenerační jednotkou Jenbacher
Schéma bioplynové stanice

Jak to funguje?

Bioplyn a jeho proces výroby je rozdělen do tří kroků: Příprava biologického vstupu, fermentace a následné zpracování zbytkového materiálu.

Na začátku se organický materiál shromažďuje v primární nádrži, sterilizuje se, aby se odstranily škodlivé bakterie v případě potravinového odpadu, a přesune se do fermentoru. Bioplyn produkovaný ve fermentoru je shromažďován ve skladovací nádrži plynu, aby byla zajištěna kontinuální dodávka plynu, nezávisle na kolísáních při výrobě plynu. Nakonec se bioplyn přivádí do plynového motoru. Z bezpečnostních důvodů se instaluje fléra, aby bylo možné nadbytečný plyn spálit v případě nadměrné produkce plynu.

Vlastnosti a výhody bioplynu

  • Bioplyn jako zdroj energie je vysoce efektivní pro kombinovanou výrobu energie na místě a tepla s bioplynem.
  • Alternativní likvidace hnoje, tekutého hnoje a bioodpadu a současně využití energie – cenná náhražka konvenčních paliv.
  • Vysoký potenciál pro snížení skleníkových plynů.
  • Zbývající substrát se používá jako vysoce kvalitní zemědělské hnojivo, které se vyznačuje neutralizovanou kyselinou, vyšší hodnotou ph, zadrženými živinami a malým zápachem.

Spojte se s INNIO. Naši odborníci vám pomohou vybrat bioplynové motory, které nejlépe odpovídají vašim projektovým parametrům.