Kogenerační jednotka je motor-generátor, který současně vyrábí elektrickou energii a teplo (tzv. kombinovaná výroba energie a tepla – KVET). Jedná se o lokální zdroj energie. Kogenerace je velmi výhodné řešení, které výrazně spoří náklady na energie.

Kogenerace je způsob jak užitečně využít teplo, které se při procesu výroby elekřiny uvolňuje. Kogenerační jednotky INNIO Jenbacher ušetří až 40 % energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a výrobě tepla.

Kogenerační jednotky se využívají především tam, kde jsou velké nároky na odběr tepla, případně chladu. Specifikace výkonu kogenerační jednotky se určuje především především podle možností využití vyrobeného tepla, případně chladu, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje.

Schéma kogenerace
Jak funguje kogenerace

Příklady užití Kogenerace:

Využití kogenerace
Využití kogenerace

Kogeneraci mohou využít větší budovy, jenž mají k dispozici centrální kotelnu. Plynové motory INNIO Jenbacher nejčastěji využívají průmyslové objekty, případně systémy centrálního zásobování teplem v rámci obce nebo části města. Kogenerační jednotky je tak možné využít ve všech objektech s nároky na odběr elektřiny a tepla, (resp. chladu) a tím ušetří až 40 % energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla.

Buďte nezávislými na externím zásobování elektrickým proudem a neustále stoupajících cenách elektřiny. Kogenerace je inovativním druhem výroby elektrické energie a tepla. Nechte si dodávat elektřinu a teplo přímo z lokálního zdroje a zároveň snižujte emise CO2.