Řešení Kogenerace nebo kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) od společnosti INNIO jsou navržena tak, aby vyráběla teplo i elektřinu tak aby generovali celkovou účinnost až 90% a dokonce i více.

Jak to funguje?

Kogenerační systémy INNIO Jenbacher využívají odpadní teplo vytvářené během provozu motoru ke generování celkové účinnosti zařízení více než 90%. Tato ekologicky i ekonomicky efektivní metoda přeměny energie dosahuje úspory primární energie zhruba 40% použitím kogeneračního systému s plynovým motorem namísto samostatného zařízení na výrobu energie a tepla. Ztráty při distribuci jsou také sníženy nebo eliminovány, protože decentralizovaná výroba energie je přiblížena tam, kde je to potřeba.

Vlastnosti a výhody:

 • Kogenerační systémy generují teplo i elektrickou energii.
 • 48% elektrické účinnosti a kombinované tepelné a elektrické účinnosti až 90%.
 • Obecně je ušetřeno o 40% více energie oproti samostatnému zařízení na výrobu energie a tepla.
 • Přibližně 18% zvýšení využití odpadní energie
 • Kogenerace snižuje nebo eliminuje přepravní a distribuční ztráty.
 • Provozní doba a účinnost se dále zvyšují přidáním kotelního systému nebo jiného média pro akumulaci tepla.
 • Plného výkonu je dosaženo během 10 minut.
 • Vyrobená energie je využívána jednotlivými zařízeními nebo odváděna do veřejné rozvodné sítě.
 • Tepelná energie může být použita pro výrobu topné vody a páry, jakož i pro různé typy procesního tepla.
 • Konstrukční řešení jsou jednoduché, kompaktní a modulární.
 • Aplikace je vhodná pro hnojení CO2 ve sklenících a trigeneračních systémech.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla s využitím kogenerační jednotky Jenbacher

* Na základě údajů o výrobě elektřiny IEA ’16 pro průměrné referenční hodnoty tepelné energie v EU-28 a EIA ‘1717