• Kogenerační systémy produkují jak teplo tak energii
  • Až 90% výsoká účinnost při kombinaci tepla a energie a 48% elektrické účinnosti
  • Ušetří o 40% více energie oproti samostatnému zařízení na výrobu energie a tepla
  • Je možné 18% navýšení energie spalin
  • Kogenerace snižuje nebo eliminuje přepravní a distribuční ztráty
  • Doba provozu a účinnost se může navýšit přidáním tepelného kotle nebo jiného zařízení na uskladnění tepla
  • Plného výkonu je dosaženo během 10 minut
  • Vyrobená energie je využívána jednotlivým zařízením nebo přiváděna do veřejné rozvodné sítě
  • Tepelná energie může být využita pro výrobu topné vody a páry, a stejně tak i pro různé typy tepelného procesu
  • Konstrukce jsou lehké, kompaktní a modulární
  • Vhodné užití pro skleníky s CO2 hnojením a trigenerační systémy